Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

LVK KOMISIJOS

 
SPECIALIZUOTOS KOMISIJOS - KVALIFIKUOTA EKSPERTŲ NUOMONĖ

Pagrindinius savo veiklos tikslus Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina per įsteigtas komisijas,  kuriose dirba verslo atstovai, įvairių sričių specialistai ir ekspertai. Komisijos nagrinėja savo srities aktualijas, atlieka įstatymų ir kitų norminių aktų, įtakojančių įvairias verslo sritis, analizę, teikia pastabas, pasiūlymus bei vertinimus Vyriausybei, kitoms nacionalinėms ar tarptautinėms organizacijoms. Šiuo metu prie LVK veikia keturiolika specializuotų komisijų.

Komisijos darbo reglamentas       Komisijos nario anketa

Šiuo metu Lietuvos verslo konfederacijos nariai ir partneriai - ekspertai dirba šiose komisijose:

1. Agroverslo 
2. Arbitražo ir mediacijos
3. Aplinkos ir energetikos
4. Atvykstamojo turizmo

5. Finansų rinkų

6. Komercinės teisės ir praktikos
7.
Mokesčių
8. Mokslo ir švietimo
9. Muitinės ir tarptautinės prekybos
10. Prekybos
11. Skaitmeninės ekonomikos
12. Sveikatos reikalų
13. Transporto ir logistikos
14. Verslas, valdžia ir visuomenė
15. Žmogiškųjų išteklių


1. AGROVERSLO KOMISIJA
Tikslas – bendradarbiauti su įstatymo leidėju, ES paramą administruojančiomis institucijomis, agroverslo asociacijomis siekiant sukurti efektyvų ir konkurencingą agroverslo teisinį reguliavimą Lietuvoje. Agroverslo komisija atstovauja agroverslą, specializuojasi analizuojant ir identifikuojant Lietuvoje egzistuojančio teisinio reguliavimo trūkumus, teikia pasiūlymus dėl galimo jo tobulinimo. Agroverslo plėtra skatintų investicijų pritraukimą į kaimo vietoves, žemės ūkio modernizavimą, spręstų aktualias užimtumo problemas kaimo vietovėse.
Komisija vertina ir teikia išvadas dėl agroverslui svarbių teisės aktų projektų, ES ir Lietuvos institucijų reguliacinių iniciatyvų. Siekiama, kad su rinkos dalyviais ir socialiniais partneriais vyktų glaudus ir skaidrus dialogas, būtų mažinama reguliacinė ir administracinė našta. 


Pirmininkas: Vytautas Šenavičius, Advokatų profesinė bendrija Tvins"
Narė: Alina Adomaitytė, UAB
INNOERA"
Narys: Augustas Alešiūnas, UAB „ART21“
Narys: Evaldas Damanauskas, Asociacija „Jaunimo verslo klubas“
Narys: Martynas Duksa, Advokatų profesinė bendrija
Tailors"
Narys: Simas Gudynas, Advokatų kontora
Ellex Valiunas"
Narys: Liudas Ramanauskas

Narys: Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacija
Narys: Algirdas Aušra, Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija Baltijos žvejas"

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Ineta Gedrimaitė, projektų vadovė, tel. +370 5 212 11 11, el. paštas ineta@lvk.lt

2. ARBITRAŽO IR MEDIACIJOS KOMISIJA
Tikslas - populiarinti Vilniaus komercinio arbitražo ir ICC tarptautinio arbitražo teismus tarp Lietuvos ir užsienio valstybių ūkio subjektų, aiškinti jų galimybes ir privalumus prieš valstybinius teismus. Rengti pasiūlymus LVK ir valstybės institucijoms dėl alternatyvaus ginčų sprendimo būdų bei patobulinimų arbitražo teisės srityje. Dalyvauti formuojamose ministerijų ir kitų LR valstybės institucijų darbo grupėse, norminių aktų, reglamentuojančių arbitražą ir kitus alternatyvaus ginčų sprendimo būdus, rengime. Plėtoti Vilniaus komercinio arbitražo ir ICC tarptautinio arbitražo teismų veiklą.
Arbitražo komisijos formavimo principai ir darbo tvarka
Kandidato į Arbitražo komisijos narius ANKETA

Pirmininkė: Renata Beržanskienė
Pavaduotoja: Vilija Vaitkutė Pavan, Advokatų kontora
Ellex Valiunas"
Sekretorius: Dr. Rimantas Simaitis,
Advokatų kontora Cobalt"
Narys: Gintaras Balčiūnas, Advokatų kontora LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas"
Narys: Giedrius Justas Baranauskas, Advokatų kontora Baranauskas, Sesickas, Stukas ir partneriai"
Narė: Vitalija Baranovienė, Vilniaus komercinio arbitražo teismas
Narys: Gediminas Dominas, Advokatų kontora
Dominas ir partneriai”
Narys: Vytautas Nekrošius, Vilniaus universitetas
Narys: Kęstutis Švirinas, Advokatų kontoros Sorainen"

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Algimantas Akstinas, Generalinis direktorius, El.paštas: algimantas@lvk.lt, tel. +370 5 212 11 11

3. APLINKOS IR ENERGETIKOS KOMISIJA
Tikslas - atstovauti verslo vartotojų interesams, siekiant, jog aplinkos ir energetikos politikoje būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencingumo principų. Komisija siekia šių principų realizacijos Lietuvos energetinių prioritetų formavimo procese, svarstant atsinaujinančių šaltinių vystymosi Lietuvoje skatinimo perspektyvas, formuojant ir vykdant CO2 emisijų mažinimo strategiją, svarstant  atominės energetikos vystymą ir perspektyvas Lietuvoje, naudingų išteklių eksploatavimo ir licencijavimo politikos formavimą. 

Pirmininkas: Paulius Koverovas, Advokatų profesinė bendrija
Greenlex"
Narys: Dovilė Greblikienė, Advokatų kontora Ellex Valiunas"
Narys:
Andrius Krištapavičius, Advokatų kontora „Sakavičius, Gogolev ir partneriai PROLAW“
Narys: Mindaugas Jablonskis, Advokatų kontora Glimstedt"
Narys: Dr. Stasys Kropas, UAB Deguna"
Narė: Aušra Mudėnaitė, Advokatų kontora Sorainen"
Narys: Tadas Navickas, UAB 4 Energia"
Narys: Aistis Radavičius, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija
Narys: Jonas Saladžius, advokatų kontora „Eversheds Saladžius“
Narys: Kęstutis Starkus, AB ORLEN Lietuva"
Narys: Vitalijus Žuta, UAB
Fortum Heat Lietuva"

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Ineta Gedrimaitė, vyr. projektų vadovė, ineta@lvk.lt, Tel. +370 5 212 1111


4. ATVYKSTAMOJO TURIZMO KOMISIJA (veikla laikinai suspenduota)

5. FINANSŲ RINKŲ KOMISIJA

Tikslas – siekti patikimos ir veiksmingos, atviros ir rinkos principais pagrįstos, šalies finansų sistemos funkcionavimo, gerinti finansavimo priemonių prieinamumą verslui ir gyventojams, skatinti valdžios institucijas turėti aiškią finansų sektoriaus raidos viziją, planuoti ir įgyvendinti priemones įvairių formų finansinio tarpininkavimo paslaugų plėtrai.

Komisija vertina ir teikia išvadas dėl finansų sektoriui svarbių teisės aktų projektų, ES ir Lietuvos institucijų reguliacinių iniciatyvų, siekia, kad vyktų glaudus ir skaidrus reguliuotojų dialogas su rinkos dalyviais ir socialiniais partneriais, reguliacinės ir administracinės naštos mažinimo, privalomo reguliavimo priemonių poveikio verslui ir ekonomikai, vienodų reguliavimo reikalavimų panašioms vykdomoms veikloms sritims.


Pirmininkas: Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacija

Narys: Artūras Bakšinskas, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija

Narė: Akvilė Bosaitė, Advokatų kontora
Cobalt", partnerė, advokatė
Narė: Dovilė Burgienė, Advokatų kontora „Ellex Valiūnas" (pakaitinis asm. Joana Baublytė)
Narys: Marius Dubnikovas
Narys: Šarūnas Frolenko, Finansinių paslaugų įmonių asociacija „Finco"

Narys: Marius Grajauskas, Advokatų kontora LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas"
Narys: Tomas Kontautas,  advokatų kontora  „Sorainen"
Narys: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija
Narys: Šarūnas Ruzgys, Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija
Narys: Remy Salters, AB
„Swedbank"
Narys: Tomas Talutis, Advokatų profesinė bendrija
Tvins"
Narys: Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacija

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Aurimas Stašaitis, finansų direktorius, tel. +370 5 212 11 11, aurimas@lvk.lt

6. KOMERCINĖS TEISĖS IR PRAKTIKOS KOMISIJA
Tikslas - gerinti verslo bei investicijų aplinką Lietuvoje, tobulinant teisinę sistemą ir praktiką. Komisija analizuoja siūlomus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus jų rengėjams, Seimui ir kitoms institucijoms, prisideda prie įvairių su komercine teise susijusių konferencijų, seminarų ir diskusijų organizavimo. Komisija taip pat prisideda prie Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) rėmuose veikiančios tarptautinės Komercinės teisės ir praktikos komisijos veiklos, ICC tipinių sutarčių, rekomendacijų bei leidinių propagavimo Lietuvoje.

Pirmininkas: Marius Grajauskas, Advokatų kontora
LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas"
Narė: Dalia Augaitė,
Advokatų kontora Sorainen"
Narys: Marius Endzinas, Advokatų profesinė bendrija „MAGNUSSON ir partneriai“
Narys: Vytautas Sabalys,  Advokatų kontora
Sorainen"
Narys: Tomas Milašauskas,  advokatų kontora
Ellex Valiunas"
Narys: Dovilė Satkauskienė, Lietuvos antstolių rūmai
Narė: Daiva Ušinskaitė- Filonovienė, Advokatų kontora TGS Baltic"
Narys: Tomas Talutis, Advokatų profesinė bendrija
„Tvins"

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Ineta Gedrimaitė, vyr. projektų vadovė, tel. +370 5 212 11 11, ineta@lvk.lt


7. MOKESČIŲ KOMISIJA

Tikslas - analizuoti Lietuvoje veikiančią mokesčių sistemą, identifikuoti jos trūkumus bei teikti pasiūlymus dėl galimo jos tobulinimo. Komisija susideda iš įvairių verslo sektorių specialistų, kurie teikia pasiūlymus iš savo veiklos sričių. Komisija taip pat priima pasiūlymus ieškoti įstatymų tobulinimo galimybių bei spręsti konkrečius probleminius klausimus, su kuriais susideda verslas bei namų ūkiai.


Pirmininkas: Marius Dubnikovas
Narys: Romas Apulskis, Legalaus verslo aljansas
Narys: Marius Grajauskas, advokatų kontora
LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas"
Narys: Tomas Kontautas, Advokatų kontora
Sorainen"
Narys: Arnas Marcinkus, Nacionalinė tabako gamintojų asociacija
Narys: Algirdas Miškinis, Advokatų profesinė bendrija 3 law „Miškinis ir partneriai“
Narys: Rimtis Puišys, Advokatų kontora
Eversheds Saladžius"
Narys: Ramūnas Riazanskis, AB
Swedbank"


Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Aurimas Stašaitis, finansų direktorius, tel. +370 5 212 11 11, el. paštas: aurimas@lvk.lt

8. MOKSLO IR ŠVIETIMO KOMISIJA

Pagrindinis komisijos tikslas –  siekti Lietuvos mokslo ir švietimo sistemos tobulinimo ir modernizavimo, didinant mokslo ir švietimo veiksmingumą bei kokybę, plėtojant žinių, kūrybos ir inovacijų bei eko- ekonomikos kryptis, įgyvendinant moksliosios (žinių) Lietuvos kūrimo principus.

Svarbiausios veiklos sritys:
- užtikrinti kokybišką verslo ir viešojo intereso tenkinimą;
- didinti valstybės, verslo ir visuomenės konkurencingumą;
- plėtoti tvarios, sumanios ir integralios ekonomikos modelius.


Pirmininkas: prof.dr. Arūnas Augustinaitis, Kazimiero Simonavičiaus Universitetas

Narė:Nijolė Deksnienė, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija
Narė: Vilma Eidukynaitė, UAB IT akademija"
Narė: Justina Gineikienė, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas
Narė:Gabija Skučaitė, VšĮ Socialinių mokslų kolegija
Narė:Asta Urmanavičienė, UAB Elhic"
Narė: prof. dr. Viltė Auruškevičienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Narė:  prof. dr. Justina Gineikienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Gabrielė Gaubienė, projektų direktorė, garbiele@lvk.lt, +370 5 212 11 11

 

9. MUITINĖS IR TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMISIJA
Tikslas – bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių muitinėmis ir kitomis tarptautinę prekybą kontroliuojančiomis bei prižiūrinčiomis institucijomis, o taip pat su įvairių šalių verslo asociacijomis, siekti laisvesnio prekių, paslaugų ir investicijų judėjimo, ypač kai šis judėjimas susijęs su muitinės procedūromis. Komisija savo veikla siekia mažinti kliūtis tarptautinėje prekyboje, skleisti geriausią sėkmingų pasaulio įmonių bei efektyvių kontrolės institucijų patirtį Lietuvoje, o taip pat palengvinti naujų rinkų įsisavinimą Lietuvos eksportuotojams.

Pirmininkas: Edmundas Daukantas, UAB Schenker"
Pirmininko pavaduotojas: Vytautas Vitkauskas, UAB „Inta“
Narys: Eligijus Vinckus, Advokatų profesinė bendrija „MAGNUSSON ir partneriai“
Narys: Eimantas Kiudulas, Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės generalinis direktorius
Narys:Tomas Kamblevičius, Advokatų kontora
Ellex Valiunas"
Narys:Arūnas Bertašius, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacija „LINEKA“
Narys: Mindaugas Pivoriūnas, UAB „DHL Lietuva“

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Algimantas Akstinas, generalinis direktorius, tel. +370 5 212 1111, algimantas@lvk.lt

10. PREKYBOS KOMISIJA
Tikslas – stebėti ir reaguoti į politinius sprendimus, kurie gali turėti reikšmingos įtakos visam prekybos sektoriui.  Komisija vienija ekspertus ir praktikus prekybos srityje, siekiant teisingo teisinio reglamentavimo, skaidraus ir konsultacijomis paremto atitinkamų sričių teisėkūros proceso bei egzistuojančių taisyklių laikymosi.

Pirmininkas: Romas Apulskis, Legalaus verslo aljansas
Narys: Laurynas Vilimas, Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Narė: Akvilė Bosaitė,
Advokatų kontora Cobalt"
Narys: Arkadij Freidenzon, Maxima LT, UAB

Narys: Saulius Galadauskas, Lietuvos aludarių gildija

Narė: Dr. Erika Vaiginienė, VšĮ
Pokyčių tyrimų insitutas"
Narė: Dovilė Aukštuolytė, advokatų profesinė bendrija 3 law „Miškinis ir partneriai“

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Gabrielė Gaubienė, projektų direktorė, garbiele@lvk.lt, +370 5 212 11 11

 11. SKAITMENINĖS EKONOMIKOS KOMISIJA
Tikslas – skaitmeninės ekonomikos plėtra, taikant inovacijas, verslumą bei socialinę atsakomybę. Komisija stebi, analizuoja ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas teisės aktų projektams ir naujoms iniciatyvoms, skatina IT platesnį naudojimą versle.

 Pirmininkas: Tomas Milaknis, UAB „Alna Group"
Pirmininko pavaduotojas: Andrius Iškauskas, Advokatų kontora „AAA Law"
Narė: Audronė Mažeikaitė, AB „Telia Lietuva"
Narys: Gytis Nemanis, „Oracle Lietuva"
Narys: Arijus Katauskas, UAB „Baltic Comunication Partners"
Narys: Romanas Matulis, UAB „Prioro įrašų grupė"
Narys: Laurynas Ramuckis, Advokatų kontora „Sorainen"
Narys: Maksimas Saveljevas, Advokatų kontora „Cobalt"
Narė: Liūnė Storoženkaitė, Advokatų kontora „LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas"
Narė: Asta Urmanavičienė, UAB „Elhic"
Narys: Paulius Vertelka, Asociacija „INFOBALT“
Narys: Povilas Junevičius, Advokatų kontora „Ellex Valiūnas"

 Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Ineta Gedrimaitė, vyr. projektų vadovė, el.p. ineta@lvk.lt +370 5 212 11 11

12. SVEIKATOS REIKALŲ KOMISIJA
Tikslas – aktyvia veikla prisidėti kuriant sveiką visuomenę bei palankią sveikatos politinę, teisinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką, skatinančią sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, kokybišką sveikatos atstatymą bei užtikrinančią esminių sveikatos draudimo principų - ,,Paciento teisės rinktis paslaugos teikėją“ ir ,,Pinigai seka paskui pacientą“ – įgyvendinimą bei sąžiningos ir lygiavertės konkurencijos sąlygų steigtis ir veikti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams sudarymą sveikatos priežiūros sektoriuje.

Sveikatos reikalų komisijos tikslai ir uždaviniai

Pirmininkas: Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija
Narys: Artūras Bakšinskas,  Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija
Narė:Renata Beržanskienė, Advokatų kontora
„Sorainen"
Narė:  Kristina Nemaniūtė-Gagė, Lietuvos vaistinių asociacija

Narė: Inga Malinauskienė, UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“
Narė: Rima Pozingė, Lietuvos draudikų asociacija
Narė: Ieva Balėnė, Advokatės Rūtos Pumputienės kontora
Narys: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Kęstutis Jankauskas, Generalinio direktoriaus pavaduotojas, el. paštas: kestutis.jankauskas@lvk.lt, tel. +370 643 52415 

 13. TRANSPORTO IR LOGISTIKOS KOMISIJA
Tikslas - didinti Lietuvos ir jos ūkio subjektų vaidmenį stiprinant bendradarbiavimą bei sinergiją tarp transporto ir logistikos rinkos dalyvių tarptautinio multimodalinio krovinių gabenimo tinkle. Plėsti intermodalinių terminalų tinklą ir krovinių gabenimo paslaugas, skatinti transporto rinkų, logistikos paslaugų konkurencingumą ir efektyvumą regione. Prisidėti prie vieningos Europos Sąjungos „žaliojo“ transporto politikos formavimo bei įgyvendinimo. Siekti, kad transporto ir logistikos sektorius būtų įtrauktas į vyriausybės verslo skatinimo programą
.

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Arūnas Bertašius, UAB Rhenus Svoris", Generalinis direktorius, el.paštas: arunas.bertasius@lt.rhenus.com
Narė: Laura Čereškaitė-Kinčiuvienė, Advokatų kontora
Averus"
Narys: Laurynas Lukošiūnas, Advokatų kontora
„Sorainen"
Narė: Vaiva Mašidlauskienė, 
Advokatų kontora „Sorainen"
Narys: Erlandas Mikėnas, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija
Linava"
Narys: Dainius Petravičius, Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija
Lineka"
Narys: Arijus Ramonas, UAB „Arijus“
Narys: Saulius Stasiūnas, AB
Lietuvos geležinkeliai"
Narė: Dr. Erika Vaiginienė,
VšĮ Pokyčių tyrimų insitutas"

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Jonas Kireilis, projektų vadovas, el. paštas: jonas@lvk.lt, tel. +370 5 212 1111  

14. KOMISIJA VERSLAS, VALDŽIA IR VISUOMENĖ
Tikslas - kurti supratimą tarp verslo, valdžios ir visuomenės bei siekti geresnio jų interesų suderinimo. Savo veikloje komisija nagrinėja verslo reputacijos, etikos ir interesų atstovavimo klausimus, gilinasi į galimai konfliktines situacijas tarp verslo ir visuomenės. Komisija taip pat aktyviai mezga tarpinstitucinius ryšius su valdžios institucijomis, politinėmis partijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, prisideda prie Lietuvos verslo konfederacijos renginių organizavimo, patarinėja reputacijos ir komunikacijos klausimais.

Pirmininkas: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija
Narė: Laura Blaževičiūtė, UA
B TV3"
Narys: Gintautas Dirgėla,  UAB „Philip Morris Baltic"
Narė:  Kristina Nemaniūtė-Gagė, Lietuvos vaistinių asociacija
Narė: Anastazija Markevičiūtė, UAB
Meta advisory Lithuania"
Narys: Vitalijus Kirvaitis, UAB Bitė Lietuva"
Narys: Aleksander  Kobecki, AB ORLEN Lietuva"
Narys: Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacija
Narys:  Paulius Tamulionis, UAB
„Idea Prima"
Narys: Kęstutis Vanagas, AB
Swedbank

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Kęstutis Jankauskas, Generalinio direktoriaus pavaduotojas, el. paštas: kestutis.jankauskas@lvk.lt, tel. +370 643 52415 

15. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMISIJA
Tikslas - kelti į viešumą darbo rinkoje esančias problemas, skatinti diskusijas, teikti problemų sprendimo pasiūlymus. Siekti aukštų etikos standartų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje laikymosi, skatinti šioje srityje dirbančių profesionalų edukaciją. Teikti pasiūlymus valdžios institucijoms dėl žmogiškųjų išteklių valdymo įstatyminės bazės tobulinimo.

Pirmininkė: Laura Duksaitė - Iškauskienė, UAB Master Class Lietuva"
Narė: Ieva Belickienė, UAB
Ecoservice"
Narė: Irena Bakanauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Narė: Viktorija Gružauskienė, AB Agrowill Group"
Narė: Rasa JonelytėAdvokatų kontora Cobalt"
Narė: Lina Ponomariovienė, UAB „Fima“
Narė: Vita Remenytė, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Narė: Dalia Vitkuvienė, UAB MARS Lietuva"
Narė: Liuda Židonienė, UAB „Rhenus Svoris“
Narys: Paulius AvižinisOVC Consulting
Narė: Aušra Maliauskaitė-Embrektė,
Advokatų kontora Glimstedt"

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Jonas Kireilis, projektų vadovas, el. paštas: jonas@lvk.lt, tel. +370 5 212 1111  

 

Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: