Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

PROJEKTAI

 
 

CREAzone 2.0.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK), Kauno technologijos universitetas, Ventspilio aukštoji mokykla ir Latvijos prekybos ir amatų rūmai pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą finansuojamą pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

 
 

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo

Lietuvos verslo konfederacija pradeda įgyvendinti projektą „CREAzone - pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo" (CREAzone), Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019, finansuojamą pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas".

 
 

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) komunikacijos projektas NIEKADA NEVĖLU

Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina projektą „Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) komunikacijos projektas NIEKADA NEVĖLU", Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0019, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinjų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir ją vertinti" 12.0.1-CPVA-K-204 priemonę „Komunikacija apie ES investicijas"

 
 

Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos darbdavių konfederacija pradėjo įgyvendinti projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (toliau - ĮSA), kuriuo bus siekiama padėti įmonėms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką.

 
 

InoSpurtas

Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Lietuvos inovacijų centru (LIC), mokslo ir technologijų parkais bei verslo asocijuotomis struktūromis pradėjo įgyvendinti projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, kuriame bus teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos Lietuvos verslui.

 

SVV įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas (SVV-TIP)

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis finansuojamoje priemonėje „NAUJOS GALIMYBĖS LT“, skirtoje plėsti labai mažų, mažų ir vidutinių gamybos ir paslaugų įmonių rinkas bei padėti joms ieškoti naujų rinkų ir įgyvendina projektą „SVV įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas (SVV-TIP)“.

 

Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą

Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina projektą „Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0011, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ (toliau – Projektas).

 

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

Lietuvos verslo konfederacija kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru dalyvauja įgyvendinant Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)” Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001,finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“ (toliau – Projektas).
 

Įgyvendintas Projektas „Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas“

Lietuvos verslo konfederacija įgyvendino pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ finansuojama projektą „Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas“ (Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-014) (toliau – Projektas).

 

Projektas „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“

Lietuvos verslo konfederacija, siekdama aktyviai prisidėti prie jaunimo nedarbo mažinimo, kartu su partneriais viešąja įstaiga „Savanorių centras“ bei viešąja įstaiga „Socialinių mokslų kolegija“ įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

 

Žmogiškųjų išteklių tobulinimo projektas

Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais – aštuoniomis smulkaus verslo įmonėmis iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Mažeikių ir Šalčininkų rajonų – pradeda vykdyti žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimo projektą, iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

 

Projektas "Aš myliu savo įmonę"

Lietuvos verslo konfederacija inicijavo analogų Lietuvoje neturintį projektą "Aš myliu savo įmonę", kuriuo siekiama stiprinti vidinę visos Lietuvos įmonių atmosferą, gerinti darbuotojų ir darbdavių santykius, darbuotojų lojalumą, komandinę dvasią, gerinti Lietuvos verslo įmonių/ darbdavių įvaizdį. Projekto metu įvairiausių įmonių darbuotojai turės unikalią galimybę išreikšti savo meilę įmonei pačiomis įvairiausiomis formomis: nuotraukomis, foto montažais, video, eilėraščiais, piešiniais ar dainomis. 

 Studentų praktika - kuo tikslingiau ir kuo paprasčiau nuo universiteto iki įmonės

Studentų praktika - kuo tikslingiau ir kuo paprasčiau nuo universiteto iki įmonės

Lietuvos verslo konfederacija pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą projektą “Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimas".

Eksporto skatinimo projektai

Lietuvos verslo konfederacijos organizuojami "Asistento 1" projektai prisidės prie paslaugų eksporto augimo, ypač pažangiose naujųjų ir moderniųjų technologijų, žinių ir mokslo eksporto srityse. "Asistento 1" projektais  siekiama ne kurti naujas paslaugas, o turimas ir teikiamas paslaugas eksportuoti į naujas šalis, rinkas ir sektorius.  

Verslumo ir tolerancijos projektas „Žmogus tarp žmonių“ mokyklose

Verslumo ir tolerancijos projektas „Žmogus tarp žmonių“ mokyklose

Siekdama skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, inovatyvių mokymo metodų ir būdų taikymą mokymo procese, Lietuvos verslo konfederacija nusprendė įgyvendinti projektą „Žmogus tarp žmonių“.

 

 

"Jaunųjų lyderių sprendimai" - galimybė pačiam susikurti savo ateitį

"Jaunųjų lyderių sprendimai" - tai unikali iniciatyva, skatinanti verslumą, suteikianti studentams visus verslo kūrimui ir valdymui reikalingus gebėjimus. Šis projektas labai reikalingas Lietuvoje, nes skatina naujų įmonių steigimą bei padeda jauniesiems verslininkams įgyvendinti novatoriškas bei rinkai reikalingas idėjas. 

Lietuvos verslo konfederacija skatina „žaliąsias“ verslo iniciatyvas

Lietuvos verslo konfederacija inicijavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą projektą “Žaliojo verslo atsakomybė”, į kurį buvo siekiama įtraukti visus, ekologija besidominčius - Lietuvos gyventojus ir įmonių darbuotojus, Lietuvos konfederacijos narius ir partnerius. Projekto tikslas - informuoti Lietuvos visuomenę apie ekologinį sąmoningumą, skatinti naujų aplinkosaugos idėjų kūrimą ir jų pritaikymą versle bei kasdieniame gyvenime.

 

 

 

Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: